పూణే లో వివాహ వేదికలు

0

1202, Apte Rd, Shivajinagar, Pune

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

150/7, Baner Gaon, Baner, Pune

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Damco Society, North Main RoaD, 1, B Lane, Sham Sharan Society, Koregaon Park, Pune

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

92/B, Datta Mandir Chowk, Viman Nagar, Pune

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Survey No 661/5 C Plot No 11, Upper Indira Nagar-Bibvewadi, Pune

వంటకం రకం: Indian, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

51/2A /3& 8, Phase 2, Wadgaon Budruk, Narhe, Pune

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Italian, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Shop No 7, Bizz Bay Mall, NIBM Rd, Kondhwa, Pune

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Maharshi Nagar, Beside Suyog Centre, Near Crescent School, Market Yard, Gultekdi, Pune

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Plot No-49, Next To Shankar Temple, Karve Nagar, Pune

వంటకం రకం: Multicuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

1, Nandadeep Colony, Kalewadi, Pimpri-Chinchwad, Pune

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

130/5, Vaikund Nath Road, Bhonde Colony, Erandwane, Abhiman Society, Kachare Colony, Deccan Gymkhana, Pune

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

S B Road, Patrakar Nagar, Patrakar Nagar, Pune

వంటకం రకం: Indian, Continental, Mexican, Chinese

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Unit:601-602, 6th Floor, Sky Max Mall, Viman Nagar Road, Pune

వంటకం రకం: Multicuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, సంగీత పరికరం

Wadgaon Budruk-Narhe Road, Off Mumbai Bangalore Bypass, Ambegaon, Kudale Baug, Vadgaon Budruk, Pune

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

SH57, Mulshi Dam, Mukaiwadi, Pirangut Post, Taluka, Pune

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

1242 B, Apte Road, Deccan Gymkhana, Pune

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

11, Koregaon Road, Vasani Nagar, Koregaon Park, Pune

వంటకం రకం: North Indian, Chinese, Thai

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Shop 9, First Floor, PrimRose Mall. Baner Road, Pune

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Savitri Garden, DSK Vishwa Road, Sitaee Nagar, Dhayari, Khadewadi, Pune

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Nagar Road, Pune International Airport Area, Lohgaon, Pune

వంటకం రకం: Multicusine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

20 మరిన్ని చూపించు