పూణే లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

Sheetal Tatkar

Sheetal Tatkar Professional Make up Artist

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 3,000 – 5,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 6,000 – 25,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 8,000 – 25,000

వధువు హెయిర్‌డూ + మేకప్

₹ 9,000 – 20,000

అతిధుల హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 500 – 1,500

అతిధుల మేకప్

₹ 1,500 – 3,500

20 మరిన్ని చూపించు