Cocoon Hotel

शाकाहारी थाळी ₹ 700 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 800 पासून

1 अंतर्गत जागा 90 लोक

1 अंतर्गत जागा 150 लोक

+91 20 6624 4343

Magarpatta City, Hadapsar, Pune
+91 20 6624 4343
+91 20 6624 4444
https://www.facebook.com/cocoonpune/
http://www.cocoonpune.com/
inquiry@cocoonpune.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Mountain High

₹ 550/व्यक्ती पासून किंमत

500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Jarande Lawns

₹ 150/व्यक्ती पासून किंमत

1500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

4000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

5000 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Gharkul Lawns

₹ 650/व्यक्ती पासून किंमत

150, 800 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

1500 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

11 फोटो.
नवीन
  • नवीन
  • सर्वात लोकप्रिय
  • सर्वात चर्चिलेले
प्रथम