Cocoon Hotel

शाकाहारी थाळी ₹ 700 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 800 पासून

1 अंतर्गत जागा 90 लोक

1 अंतर्गत जागा 150 लोक

+91 20 6624 4343

Magarpatta City, Hadapsar, Pune
+91 20 6624 4343
+91 20 6624 4444
https://www.facebook.com/cocoonpune/
http://www.cocoonpune.com/
inquiry@cocoonpune.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Mastiff Hotel

₹ 700/व्यक्ती पासून किंमत

150, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Gharkul Lawns

₹ 650/व्यक्ती पासून किंमत

150, 800 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

1500 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Hotel President

₹ 725/व्यक्ती पासून किंमत

50, 120, 200, 400 लोकांसाठी 4 अंतर्गत जागा

800 लोकांसाठी 1 छतावरील टेरेस