पुणे मधील नववधूचे मेकअप कलावंत

Sheetal Tatkar

Sheetal Tatkar Professional Make up Artist

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 3,000 – 5,000

वधूचा मेकअप

₹ 6,000 – 25,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 8,000 – 25,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 9,000 – 20,000

पाहुण्याचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 500 – 1,500

पाहुण्याचा मेकअप

₹ 1,500 – 3,500

20 अधिक दर्शवा