पुणे मधील लग्नाचे बूथ

Say Cheese Photo booth Rental House

फोटो बूथ 1 तास भाड्याने

₹ 3,000 – 4,000

फोटो प्रिंटिंग, प्रति 30 नग

₹ 100 – 200

व्हिडिओ बूथ 1 तास भाड्याने

₹ 5,000 – 6,000

फोटो बूथ 1 तास भाड्याने

₹ 3,000 – 5,000

फोटो प्रिंटिंग, प्रति 100 नग

₹ 5,000 – 7,500

व्हिडिओ बूथ 1 तास भाड्याने

₹ 5,000 – 6,000

2 अधिक दर्शवा