पुणे मधील लग्नाचे केटरिंग

बॅन्क्वेट मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 600 – 700

रिसेप्शन मेनू, 1 व्यक्तीसाठी

₹ 800 – 2,500

चॉकलेट कारंजे

₹ 200 – 300

20 अधिक दर्शवा