बॅन्क्वेट हॉल

Usha Palace

शाकाहारी थाळी ₹ 192 पासून

1 अंतर्गत जागा 500 लोक

+91 80875 9 8533

Urmila Housing Society, Pratibha Nagar, Dhankawadi, Pune
+91 80875 98533
+91 80877 73555
https://www.facebook.com/Usha-palace-146106775503905/
http://ushapalace.blogspot.ru/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Yash Lawns

1800, 2500 लोकांसाठी 2 अंतर्गत + बाह्य जागा

Country Club Kool Undri

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 500 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

1000, 1000 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

150 लोकांसाठी 1 पूलसाईड एरिया