बॅन्क्वेट हॉल

Hotel Orbett

शाकाहारी थाळी ₹ 500 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 600 पासून

2 अंतर्गत जागा 50, 200 लोक

1 अंतर्गत जागा 70 लोक

+91 99227 7 4699

1238 \ 2, Apte Rd, Shivajinagar, Pune
+91 99227 74699
+91 99227 73699
+91 20 2561 7001
+91 20 2561 7000
https://www.facebook.com/OrbettHotel/
http://www.orbetthotels.com/
banquet@orbetthotels.com
reservation@orbetthotels.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Shreyas

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

50, 50, 300 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Kyriad Hotel

₹ 599/व्यक्ती पासून किंमत

40, 80, 130, 300 लोकांसाठी 4 अंतर्गत जागा