बॅन्क्वेट हॉल

The Citiotel

शाकाहारी थाळी ₹ 375 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 400 पासून

2 अंतर्गत जागा 60, 100 लोक

+91 20 2553 1028

364/65, NH 4, Shivajinagar, Pune
+91 20 2553 1028
thecitiotel@gmail.com
contact@thecitiotel.com
http://www.thecitiotel.com/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Mastiff Hotel

₹ 700/व्यक्ती पासून किंमत

150, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा