बॅन्क्वेट हॉल

Deccan Pavillion

शाकाहारी थाळी ₹ 600 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 750 पासून

1 अंतर्गत जागा 400 लोक

+91 90228 2 0608

Wadgaon Budruk-Narhe Road, Off Mumbai Bangalore Bypass, Ambegaon, Kudale Baug, Vadgaon Budruk, Pune
+91 90228 20608
+91 95956 95956
+91 90313 86602
http://www.deccanpavilion.com/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Country Club Kool Undri

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 500 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

1000, 1000 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

150 लोकांसाठी 1 पूलसाईड एरिया

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Ambrosia Resort and Spa

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

600 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा