बॅन्क्वेट हॉल

JW Marriott Hotel

शाकाहारी थाळी ₹ 1,800 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,920 पासून

6 अंतर्गत जागा 65, 65, 80, 80, 80, 1850 लोक

1 अंतर्गत जागा 500 लोक

+91 20 6683 3333

33, Rajasthan Society, Gokhalenagar, Pune
+91 20 6683 3333
https://www.facebook.com/JWMarriottPune/
http://www.marriott.com/hotels/travel/pnqmc-jw-marriott-hotel-pune/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Mastiff Hotel

₹ 700/व्यक्ती पासून किंमत

150, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Ambrosia Resort and Spa

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

600 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Kyriad Hotel

₹ 599/व्यक्ती पासून किंमत

40, 80, 130, 300 लोकांसाठी 4 अंतर्गत जागा