बॅन्क्वेट हॉल

Hotel Kunal

शाकाहारी थाळी ₹ 300 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 400 पासून

1 अंतर्गत जागा 150 लोक

+91 97641 5 2272

1, Nandadeep Colony, Kalewadi, Pimpri-Chinchwad, Pune
+91 97641 52272
+91 20 2727 1546
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Mountain High

₹ 550/व्यक्ती पासून किंमत

500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा