बॅन्क्वेट हॉल

Divyash Lawns

शाकाहारी थाळी ₹ 750 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 800 पासून

1 अंतर्गत जागा 500 लोक

1 अंतर्गत जागा 5000 लोक

+91 98901 9 5151

Service Rd, Bhunde Vasti, Bavdhan, Pune
+91 98901 95151
https://www.facebook.com/Divyashlawnspune/
http://divyashlawn.com/
divyashlawns@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Country Club Kool Undri

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 500 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

1000, 1000 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

150 लोकांसाठी 1 पूलसाईड एरिया

Mastiff Hotel

₹ 700/व्यक्ती पासून किंमत

150, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Kyriad Hotel

₹ 599/व्यक्ती पासून किंमत

40, 80, 130, 300 लोकांसाठी 4 अंतर्गत जागा