बॅन्क्वेट हॉल

Raviraj Hotel

शाकाहारी थाळी ₹ 350 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 425 पासून

3 अंतर्गत जागा 70, 80, 120 लोक

2 अंतर्गत जागा 120, 250 लोक

+91 20 2567 9584

4, Bhandarkar Rd, Shreeman Society, Deccan Gymkhana, Pune
+91 20 2567 9584
+91 20 2567 9583
+91 20 2567 9582
+91 20 2567 9581
https://www.facebook.com/hotelraviraj/
http://hotelraviraj.com/
hotelraviraj@vsnl.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Mastiff Hotel

₹ 700/व्यक्ती पासून किंमत

150, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा