बॅन्क्वेट हॉल

Rutugandh Heritage

शाकाहारी थाळी ₹ 250 पासून

1 अंतर्गत जागा 150 लोक

+91 99230 2 9255

Gadgil Bridge, Pulachi Wadi, Deccan Gymkhana, Pune
+91 99230 29255
hotelrutugandh@vsnl.net
http://www.rutugandh.com/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Hotel Shreyas

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

50, 50, 300 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा