रेस्टॉरंट

Post 91

शाकाहारी थाळी ₹ 800 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 900 पासून

1 अंतर्गत जागा 250 लोक

+91 20 6560 2233

Survey No-114, 115, Baner Road, Baner, Pune
+91 20 6560 2233
https://www.facebook.com/post91/
http://www.post91india.com/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Ambrosia Resort and Spa

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

600 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Kyriad Hotel

₹ 599/व्यक्ती पासून किंमत

40, 80, 130, 300 लोकांसाठी 4 अंतर्गत जागा

Country Club Kool Undri

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 500 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

1000, 1000 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

150 लोकांसाठी 1 पूलसाईड एरिया