बॅन्क्वेट हॉल

Hotel Solitaire

शाकाहारी थाळी ₹ 400 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 500 पासून

1 अंतर्गत जागा 100 लोक

+91 20 6511 1888

257/3/3, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase II Road, Hinjewadi, Pune
+91 20 6511 1888
+91 20 6511 1555
https://www.facebook.com/Hotel-Solitaire-239161429447307/
http://www.hotelsolitaire.in/
info@hotelsolitaire.in
hotelsolitairepune@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Hotel Shreyas

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

50, 50, 300 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा