बॅन्क्वेट हॉल

Mangalya Mangal Karyalay

2 अंतर्गत जागा 400, 600 लोक

+91 96899 2 9720

Near Datta Mandir, Shivaji Rd, Budhwar Peth, Pune
+91 96899 29720
+91 20 2446 2187
+91 93222 36633
+91 22 2837 7396
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Mastiff Hotel

₹ 700/व्यक्ती पासून किंमत

150, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Jarande Lawns

₹ 150/व्यक्ती पासून किंमत

1500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

4000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

5000 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा