बॅन्क्वेट हॉल

The Golden Emerald

शाकाहारी थाळी ₹ 750 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 900 पासून

1 अंतर्गत जागा 150 लोक

+91 20 2427 4881

473/14B, Near Salisbury Park, Gultekdi, Pune
+91 20 2427 4881
reservation@thegoldenemerald.com
http://www.thegoldenemerald.com/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Yash Lawns

1800, 2500 लोकांसाठी 2 अंतर्गत + बाह्य जागा

Country Club Kool Undri

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 500 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

1000, 1000 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

150 लोकांसाठी 1 पूलसाईड एरिया

Shreeji Banquet and Lawns

₹ 500/व्यक्ती पासून किंमत

800 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

1500 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

2500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा