बॅन्क्वेट हॉल

Pushpak Mangal Karyalaya

शाकाहारी थाळी ₹ 250 पासून

2 अंतर्गत जागा 100, 200 लोक

+91 20 2435 6821

Narveer Tanaji Malusare Rd, Vadgaon Budruk, Pune
+91 20 2435 6821
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Hotel Shreyas

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

50, 50, 300 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Ambrosia Resort and Spa

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

600 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा