बॅन्क्वेट हॉल

Utsav Sabhagruh

शाकाहारी थाळी ₹ 220 पासून

2 अंतर्गत जागा 70, 150 लोक

+91 83085 6 1177

Opposite Vanaz Company, Near Paud Road, Lokmanya Colony, Pune
+91 83085 61177
+91 99705 90585
+91 20 2443 2439
http://www.utsavsabhagruha.in/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Ambrosia Resort and Spa

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

600 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Shreyas Banquets

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

200, 200, 600 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा