बॅन्क्वेट हॉल

Royal Orchid Central Pune

शाकाहारी थाळी ₹ 850 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 950 पासून

1 अंतर्गत जागा 80 लोक

1 अंतर्गत जागा 180 लोक

+91 99609 6 6611

Marisoft Annexe, Software-cum-Commercial Complex, Kalyani Nagar, Pune
+91 99609 66611
+91 20 4000 3000
https://www.facebook.com/royalorchidcentral.pune
http://www.royalorchidhotels.com/royal-orchid-central-pune/overview.asp
eam.rocpune@royalorchidhotels.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Mountain High

₹ 550/व्यक्ती पासून किंमत

500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा

Country Club Kool Undri

₹ 600/व्यक्ती पासून किंमत

100, 150, 500 लोकांसाठी 3 अंतर्गत जागा

1000, 1000 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

150 लोकांसाठी 1 पूलसाईड एरिया

Jarande Lawns

₹ 150/व्यक्ती पासून किंमत

1500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

4000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

5000 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा