बॅन्क्वेट हॉल

Swaraj Palace & Lawns

शाकाहारी थाळी ₹ 500 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 600 पासून

1 अंतर्गत जागा 1000 लोक

1 अंतर्गत जागा 3000 लोक

+91 96899 1 0298

Remedy Warehouse, Pata - Pune Saswad Rd, Pune
+91 96899 10298
+91 99602 75984
+91 98812 89742
+91 96230 29711
+91 99605 94874
https://www.facebook.com/Swaraj-Palace-Lawns-1574248536212797/
http://www.swarajpalace.com/
swarajpalace@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Sorina Hillside Resort

₹ 480/व्यक्ती पासून किंमत

500 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

250, 1300 लोकांसाठी 2 बाह्य जागा

Yash Lawns

1800, 2500 लोकांसाठी 2 अंतर्गत + बाह्य जागा

Cygnus Hall & Lawns

₹ 290/व्यक्ती पासून किंमत

70, 200 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

450 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

700 लोकांसाठी 1 अंतर्गत + बाह्य जागा