ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Hotel Shreyas

3 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 50, 50, 300 പിപിഎൽ

+91 73035 1 2319

1242 B, Apte Road, Deccan Gymkhana, Pune
+91 73035 12319
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

പൂനെലെ Hotel Shreyas - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

വേദിയുടെ ഇനം ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
ഭക്ഷണ സംബന്ധിയായ സേവനം വെജിറ്റേറിയന്‍
അടുക്കളുടെ തരം Multi Cuisine
അഡ്‍വാന്‍സ് പേമെന്‍റ് Rs. 12,000 for Amber, Rs. 3,000 for Prestige I, II and the rest amount to be paid 15 days before the event. Booking amount is refundable, if venue gets another booking for the same cancelled date.
അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ഇന്‍ഹൗസ് ഡെക്കറേറ്റര്‍ മാത്രം
പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍ പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ചെക്ക്
ഹോട്ടൽ മുറികൾ 48 എസി സഹിതം
ചേഞ്ചിങ്ങ് റൂമുകള്‍ 1 കോംപ്ലിമെന്‍ററി നോണ്‍ എസി
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം
പടക്കങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
40 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്
മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
വേദിയില്‍ ഡിജെ ലഭ്യമാക്കില്ല
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ ലഭ്യമാണ്

Amber

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Capacity 50 – 300 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 200 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ ഹാൾ വാടക + ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇല്ല
വാടക നിരക്ക് 18,000₹
ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 290₹ മതല്‍/വ്യക്തി
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ
- Venue charges rental of Rs. 18,000 with Ac and Rs. 12,000 without Ac for 3 hours event.

- Venue charges rental of Rs. 1,000 per hour after 3 hours of event.

- Venue charges Rs. 3,000 per hour for Ac after 3 hours of event.

Prestige I

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Capacity 25 – 50 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 40 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ ഹാൾ വാടക + ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇല്ല
വാടക നിരക്ക് 5,000₹
ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 320₹ മതല്‍/വ്യക്തി
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ
- Venue charges rental of Rs. 5,000 with Ac and Rs. 3,000 without Ac for 3 hours event.

- Venue charges rental of Rs. 1,000 per hour after 3 hours of event.

- Venue charges Rs. 1,500 per hour for Ac after 3 hours of event.

Prestige II

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Capacity 25 – 50 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 40 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ ഹാൾ വാടക + ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇല്ല
വാടക നിരക്ക് 5,000₹
ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 320₹ മതല്‍/വ്യക്തി
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ
- Venue charges rental of Rs. 5,000 with Ac and Rs. 3,000 without Ac for 3 hours event.

- Venue charges rental of Rs. 1,000 per hour after 3 hours of event.

- Venue charges Rs. 1,500 per hour for Ac after 3 hours of event.