ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Yash Lawns

2 ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ 1800, 2500 പിപിഎൽ

+91 20 7118 3177

Sr.No.573 Bibvewadi Road Behind Mahavir Furniture & Electronics, Pune
+91 20 7118 3177
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

പൂനെലെ Yash Lawns - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

വേദിയുടെ ഇനം ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ഇന്‍ഹൗസ് ഡെക്കറേറ്റര്‍ മാത്രം
പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍ പണം, ചെക്ക്
ചേഞ്ചിങ്ങ് റൂമുകള്‍ 2 കോംപ്ലിമെന്‍ററി എസി സഹിതം
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം
പടക്കങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
500 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്
മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
വേദിയില്‍ ഡിജെ ലഭ്യമാക്കില്ല
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ ഇല്ല

Hall I + Lawn I

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം
പരമാവധി ശേഷി 2500 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 2000 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ വാടകയ്ക്ക് മാത്രം (കാറ്ററിങ് ഇല്ല)
വാടക നിരക്ക് 5,00,000₹
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ ഇല്ല
- Rental charges includes dinning hall and 14 Ac rooms.

Hall II + Lawn II

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം
പരമാവധി ശേഷി 1800 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 1500 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ വാടകയ്ക്ക് മാത്രം (കാറ്ററിങ് ഇല്ല)
വാടക നിരക്ക് 4,00,000₹
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ
- Rental charges includes dinning hall and 12 Ac rooms.