પુણે માં લગ્નના સ્થળો

0

Someshwar Corner, S No 17, Baner Road, Pashan, Pune

Lawn for 1000

બેઠક ક્ષમતા 1000 લોકો

Hall for 400

બેઠક ક્ષમતા 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

265, Baner Rd, Varsha Park Society, Baner, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Sanjay Residency, Ward No. 8, Someshwarwadi, Pashan, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: North Indian, Chinese, Maharashtrian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Opp. Shinde Petrol Pump, Bavdhan, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

S B Road, Patrakar Nagar, Patrakar Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Continental, Mexican, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

S. N. 124/12 Kothrud, Rambaug Colony, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Italian, Mexican, Thai

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Rambaug Colony, Near MIT College, Paud Road, Kothrud, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Baner Road, Sakal Nagar, Pashan, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Shop 9, First Floor, PrimRose Mall. Baner Road, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

Survey No 17/B/3, Karve Road, Kothrud, Pune

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Next to Honda Showroom, Lavale, Pune, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Woodland Society, Gandhi Bhawan Road, Kothrud, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Maharashtrian, Punjabi, Continental, South Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Service Rd, Bhunde Vasti, Bavdhan, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Continental, Italian, Chinese, Maharashtrian, Gujrathi, Rajasthani

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Plot No-49, Next To Shankar Temple, Karve Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Ex Service Men Colony, Near More Vidhyalaya, Paud Road, Kothrud, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey No 68/3a, Dhayari Phata, Sinhgad Road, Wadgaon Budruk, Wadgaon Budruk, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Rambaug Colony, Tulaja Bhavani Temple Road, Off Paud Road, Rambaug Colony, Kothrud, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Poorva Shrushti, 'C' Building, Sinhagad Rd, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Punjabi

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Patil Palace, NDA Pashan Road, Bavdhan, Pune

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No: 22/9,22/10 Ganesh Nagar, Mulshi Khrud, Tal. Mulshi District, Tamhini Ghat Rd, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો