પુણે માં લગ્નના સ્થળો

0

266, DP Rd, Anand Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian, Italian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

88 Nagar Road, Kalyani Nagar, Adjacent to Aga Khan Palace, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Next to Westin Hotel, N Main Rd, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune

Nightclub for 500

બેઠક ક્ષમતા 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,400/વ્યક્તિમાંથી

Rooftop Terrace for 300

બેઠક ક્ષમતા 300 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,100/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,400/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, સંગીતના સાધનો

Building No:120, Koregaon Park, Lane No 4, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ

81, Fatima Nagar, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Shop No. B1/1, Koregaon Park Extension, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian, Italian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Second Floor, Seasons Mall, Magarpatta, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ, સંગીતના સાધનો

Opp. Swami samarth mandir, Kunjirwadi, Solapur - Pune Hwy, Pune

3000 લોકો માટે આઉટડોર જગ્યા

મહત્તમ ક્ષમતા 3000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

2500 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

મહત્તમ ક્ષમતા 2500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, બાથરૂમ

Besides National Research Centre For Grapes, Manjri Farm, Pune

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Nagar Bypass Road, Near Reliance Mall, Kharadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, હિટીંગ

Sr No 47/D, Jarande Nagar, S Wadi Road, Heavan Park, Wanwadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્ટેજ, બાથરૂમ

1, Nandadeep Colony, Kalewadi, Pimpri-Chinchwad, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

2nd Floor, Runwal Diamond, NIBM Road, Kondhwa, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Palace View Society, Kalyani Nagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

World Trade Center, Tower 2, Dholepatil Farms Rd, EON Free Zone, Kharadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Italian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Pune - Solapur Highway, Manjri (B), Pune

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

1, Riviera Appartment Lane G, S Main Rd, Iricen Railway Colony, Koregaon Park, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Magarpatta Road, Near Seasons Mall, Hadapsar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

81/82, Ganesh Baugh, Mundhwa Road, Koregaon Park, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Continental, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Handewadi Rd, Bhosale Nagar, Hadapsar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો