પુણે માં લગ્નના સ્થળો

0

Sr No 46/1b 1a, 100ft D P Road, Mhatre Bridge, Erandwane, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

699/A, Zambre Estate, Mukund Nagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Ratna-Chintamani Building, Sujay Garden, Mukund Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Shri Krupa Society Ln, Parvati Industrial Estate, Parvati Paytha, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Continental

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nyati Estate Cement Rd, Nyati County, Undri, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Rajasthani, Gujarati, North Indian, South Indian, Chineese and Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

100, Raja Mantri Road, DP Road, Vakil Nagar, Erandwane, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

695/3, Pune - Satara Road, Parsanees Colony, Maharshi Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Savitri Garden, DSK Vishwa Road, Sitaee Nagar, Dhayari, Khadewadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

S No 47, Ambegaon Khurd, Waghjainagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey No 661/5 C Plot No 11, Upper Indira Nagar-Bibvewadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Sinhagad Rd, Gorhe Budruk, Girinagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Nyati Estate Cement Rd, Nyati County, Undri, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

9-B, Bibwewadi Kondhwa Rd, Market Yard, Gultekdi, Pune

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Survey .53/17B, Pune - Satara Rd, Katraj, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

CTC Main Park, Winner Court, Plot No. 23, 3rd Floor Nagar, Sahani Sujan, Lulla Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Continental, Thai

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

7/1, NH4, Sun City, Anand Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Karandi Khurd, Taluka Bhor, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian, Italian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Survey No - 58,59, 60, Singhad Road, Khadakwasla, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Marathi, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Khed Shivapur, Shivaganga Nadikathi, Bhor, Pune

Banquet Hall for 200 people

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

200 લોકો માટે આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

200 લોકો માટે આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

46/2, Vakil Nagar, Erandwane, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો