પુણે માં લગ્નના સ્થળો

0

Aditya Birla Hospital Marg, Ratnadeep Colony, Yashoda Colony, Wakad, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

S. No. 21, Plot No. 3/2, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase I, Hinjawadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Wagholi Rd, Wagholi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

A/P Medankarwadi, Pune - Nashik Hwy, Bopkhel, Cakan, Tal- Khade, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Samrat Ashok Rd, Sakore Nagar, Viman Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Lunkad Sky Cruise, A Wing, S. No. 210, Clover Park, Viman Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Pan-Asian, Continental, Italian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Pune - Nashik Highway, Waki BK Chakan, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Pune University Circle, Next to Loyola School, Before Abhimanshree Pashan Road, Pune, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

S.No. 33/1/1, Plot No. 2H, Neco Gardens Road, Viman Nagar, Clover Park, Viman Nagar, Pune

Rooftop Terrace for 250 people

બેઠક ક્ષમતા 250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

Crystal I Banquet Hall for 200 people

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

Crystal II for 41 people

બેઠક ક્ષમતા 41 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

6, Ishanya Mall Rd, Shastrinagar, Yerawada, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

92/B, Datta Mandir Chowk, Viman Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nagar Road, Pune International Airport Area, Lohgaon, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multicusine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Pune-Ahmednagar Road, Clover Park, Viman Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Weikfield IT Park, Nagar Road, Sakore Nagar, Viman Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Shop No 25, Panchshil Business Park, High Street, Balewadi Baner Link Road, Balewadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Continental

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey No. 133/134, Nagpal Society, Lonavala, Old Khandala Rd, St.Stanislaus Villa, Khandala, Pune

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Narayangaon - Ozar Road, Otur - Ozar Rd, Taluka:Junnar, Ozar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: South Indian, North Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey № 135, Old Mumbai Pune Hwy, Vadgaon, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, સંગીતના સાધનો, સ્વાગતનો વિસ્તાર

Survey No-114, 115, Baner Road, Baner, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Weikfield IT City Infopark Survey No 30/3, Viman Nagar Road ,Ramwadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો