બેન્ક્વેટ હોલ

Vardhaman Sanskutik Kendr

+91 20 6500 0927

Gangadham Kondhava Road, Bibvewadi, Gangadham Chowk, Pune
+91 20 6500 0927
+91 98900 76007
બેન્ક્વેટ હોલ

Vardhaman Sanskutik Kendr - પુણે માં સ્થળ

ખાસ લક્ષણો

Venue type બેન્ક્વેટ હોલ

માટે સુયોગ્ય