બેન્ક્વેટ હોલ

Suyog Mangal Karyalaya

+91 20 2445 9468

317, Shaniwar Peth, Opposite Ahilyadevi High School, Shaniwar Peth, Pune
+91 20 2445 9468
+91 20 2445 8502
+91 20 2444 0494
બેન્ક્વેટ હોલ

Suyog Mangal Karyalaya - પુણે માં સ્થળ

ખાસ લક્ષણો

Venue type બેન્ક્વેટ હોલ
ખાનગી પાર્કિંગ અનુપલબ્ધ છે
આલ્કોહોલ સેવાઓ
નવપરિણીત માટે રૂમ
Guest rooms available

માટે સુયોગ્ય