બેન્ક્વેટ હોલ

Conrad

વેજ પ્લેટ ₹ 2,400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 2,600 માંથી

6 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 80, 90, 200, 200, 260, 880 લોકો

+91 20 6745 6745

7, Mangaldas Rd, Sangamvadi, Pune
+91 20 6745 6745
https://www.facebook.com/PuneConrad/
http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/india/conrad-pune-PNQCICI/index.html
conradpune.info@conradhotels.com
બેન્ક્વેટ હોલ

Conrad - પુણે માં સ્થળ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ શહેરમાં
ભોજન વ્યવસ્થા શાકાહારી, માંસાહારી
ભોજનનો પ્રકાર Japanese, Chinese, Thai, Mediterranean, Continental
ડેકોરેશનના નિયમો Outside decorator only
ચુકવણીની પદ્ધતિઓ રોકડ, બેન્ક ટ્રાન્સફર, ક્રેડીટ/ડેબિટ કાર્ડ
Guests rooms 310 રૂમ, ₹ 10,000 માંથી for standard double room
ખાસ લક્ષણો Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ
150 કાર માટેની ખાનગી પાર્કિંગ
આલ્કોહોલ સેવાઓ
તમે તમારું પોતાનું દારૂ ન લાવી શકો
DJ is provided by the venue
Guest rooms available

880 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 880 લોકો
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 2,400/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,600/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા

260 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 260 લોકો
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 2,400/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,600/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા

200 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 2,400/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,600/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા

200 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 2,400/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,600/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા

90 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 90 લોકો
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 2,400/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,600/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા

80 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 80 લોકો
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 2,400/વ્યક્તિમાંથી
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 2,600/વ્યક્તિમાંથી
એર કન્ડીશનર હા