પુણે માં લગ્નના સ્થળો

0

153, Opposite Mc Donald`s, Kasat Chemical Compound, Kothrud, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Punjabi, Chinese, Thai, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No. 77, 02, Solapur - Pune Highway, Laxmi Colony, Hadapsar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

44, Dadasaheb Kudale Rd, Fergusson College Campus, Shivajinagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Sholapur Highway, Kadam Wak - Wasti, Loni-Kalbhor, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Punjabi, Rajasthani, Gujarati

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Mhatre Bridge, Mhatre Bridge, Dattawadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Paud Road, Rambaug Colony, Kothrud, Pune

Lawn for 1000

બેઠક ક્ષમતા 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 270/વ્યક્તિમાંથી

Banquet Hall for 500

બેઠક ક્ષમતા 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 270/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

7, Tadiwala Rd, Sangamvadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

1238 \ 2, Apte Rd, Shivajinagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

11 B, Rajyog Banquet Hall, Shivaji Nagar, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Punjabi, Maharashtrian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Behind Council Hall, 7 Queens Garden Road, Camp, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

364/65, NH 4, Shivajinagar, Pune

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

46/2, Vakil Nagar, Erandwane, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

4, Bhandarkar Rd, Shreeman Society, Deccan Gymkhana, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: South Indian, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Baramati-Bhigwan Road, Ashok Nagar Colony, Baramati, Pune

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey No 661/5 C Plot No 11, Upper Indira Nagar-Bibvewadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

1, Nandadeep Colony, Kalewadi, Pimpri-Chinchwad, Pune

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Survey No 133 / 135, Ishdan Housing Society, Mayur Colony, Paud Rd, Kothrud, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: South Indian, Maharashtrian, Punjabi, Chinese, Continental

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Aundh Dp Road, Behind Kaka Halwai, Aundh, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Khed Shivapur, Shivaganga Nadikathi, Bhor, Pune

Banquet Hall for 200 people

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

200 લોકો માટે આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

200 લોકો માટે આઉટડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

S. No. 21, Plot No. 3/2, Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase I, Hinjawadi, Pune

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો