રેસ્ટોરન્ટ

Spice Garden Restaurant

વેજ પ્લેટ ₹ 350 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

2 આઉટડોર જગ્યાઓ 150, 700 લોકો

+91 91529 2 8882

Rambaug Colony, Tulaja Bhavani Temple Road, Off Paud Road, Rambaug Colony, Kothrud, Pune
+91 91529 28882
+91 98813 77756
https://www.facebook.com/spicegardenpune/
બેન્ક્વેટ હોલ