Hotel Kalasagar

ভেজ প্লেট 625₹ থেকে

নন-ভেজ প্লেট 725₹ থেকে

4 হল 40, 100, 100, 300 জন

P-4 near Nashik Phata, Old Mumbai- Pune Exp- Highway Pimpri Pune - 411034
+91 20 4071 7171
+91 20 2711 2463
+91 20 2711 2462
+91 20 2711 2461
sales1@hotelkalasagar.com
reservations@hotelkalasagar.com
http://www.hotelkalasagar.com/
place
restaurant_asia
ভেন্যু
["http:\/\/www.hotelkalasagar.com\/"]
[["email","sales1@hotelkalasagar.com"],["email","reservations@hotelkalasagar.com"]]